Değişen Anayasa Maddeleri 2017

2017-03-25T19:05:12+00:00 Ana Sayfa Politika    admin   25 Mart, 2017   70 views  

16 Nisan 2017’de toplam 18 maddenin değişeceği kimine göre rejim değişikliği, kimine göre sistem değişikliği diye adlandırılan anayasa maddeleri neler? Neler değişiyor? Neler getiriyor?

1.Yargının Bağımsızlığına “Tarafsız” ibaresi ekleniyor.

Yürürlükte olan anayasanın 9.Maddesinde Yargının  Bağımsız Mahkemelerce sağlandığı belirtilirken bu maddeye küçük bir düzenleme yapılarak Yargının Bağımsız ve Tarafsız Mahkemelerce sağlandığı belirtilecek.

2.Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılıyor

Yürürlükte olan anayasanın 75.Maddesinde TBMM ‘nin 550 milletvekiliyle oluştuğunu belirleyen madde TBMM’nin 600 milletvekiliyle oluştuğu şeklinde değiştiriliyor.

3. Milletvekili seçilme yaşı 25’ten 18’e düşürülüyor

Yürürlükte olan anayasanın 76.Maddesinde Milletvekili seçilme yaşı olan 25 ‘i, 18 olarak değiştiriliyor. Böylece seçme ve seçilme yaşı 18 olarak düzenlenmiş olacak, seçen seçilebilecek…

4.Cumhurbaşkanlığı ve TBMM genel seçimi aynı gün ve 5 yılda bir yapılıyor

Yürürlükte olan anayasanın 77.maddesinde değişiklik yapılarak  TBMM ‘nin seçim süresi 4 yıldan 5 yıla ve Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle aynı gün yapılıyor. Seçimlerde iki turlu sistem uygulanıyor.

5.Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiği kesilmiyor

Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiği kesilmiyor. Yasama yetkisi tamamiyle TBMM’nin oluyor. Güvenoyu ve gensoru uygulaması kaldırılırken , Millet her 5 yılda yapılan seçimlerle güvenoyunu vermiş oluyor.

6.Cumhurbaşkanı Kararname Çıkartabiliyor

7.Cumhurbaşkanı veya TBMM seçim yenileme kararı verdiğinde iki seçimde aynı anda yapılıyor

8.Sıkı Yönetim uygulaması tarih oluyor, Ohal uygulaması ise yeniden revize ediliyor

9.Üst düzey kamu görevlilerini Cumhurbaşkanı atıyor

10.Sorumlu Cumhurbaşkanı Geliyor

11.Kurumlar ile ilgili düzenlemeler Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yapılıyor

12.Sivil ve Askeri yargı ortadan kalkıyor , hem askeri hemde sivili aynı mahkemeler yargılayacak

13.Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) ‘na düzenlemeler geliyor.

HSYK  adı tarihe karışıyor ve HSK ( Hakim ve Savcılar Kurumu) şeklinde düzenleniyor. 4 üyesini Cumhurbaşkanı seçerken 7’sini TBMM seçiyor. HSK’ya  Meclisin etkisi artarken Fetö benzeri yapıların sızması engelleniyor. Üyeler arası zıtlaşmalar , gruplaşmalar ortadan kaldırılıyor.

14.Cumhurbaşkanı Bütçe Hazırlayabilecek TBMM’ye Sunabilecek

15.Kanunları Hükemet yerine Milletvekilleri teklif ediyor. Meclis güçleniyor…

16.Başbakanlık kaldırılıyor, Cumhurbaşkanlığının yetkileri artıyor.

17.Ohali TBMM onaylayacak

18.Bütçeyi TBMM onaylayacak

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.