Monarşi ve Oligarşi Arasındaki Fark Nedir?

2017-07-23T20:38:53+00:00 Ana Sayfa Nedir    gokay   23 Temmuz, 2017   146 views  

MONARŞİ NEDİR?

Fransızca kökenli olan bu kelime, Monarchie kelimesinden gelmektedir. Yunanca anlamı ise Tek Şef demektir. Bir devlet yönetimi esnasında devlete ait tüm güç ve yetkiler devletin başında bulunan adamın elinde toplandığı zaman, ortaya çıkan yönetim biçimine Monarşi denir.

Türkçemizde çok sık kullandığımız Padişah, Kral, Emir, İmparator, Şah gibi unvanlar monarşi yönetim sisteminde kullanılan unvanlardır. Monarşi yönetim biçiminde gücü elinde bulunduran kişi öldükten sonra kardeşi, çocuğu veya yeğeni yönetimin başına geçmesi olağan bir durumdur. Halkın yönetici kesimi seçim tarzı bir işlem ile başa gelmez.

Monarşi kendi arasında ikiye ayrılır. Mutlak Monarşi ve Meşruti Monarşi. Tanımını yaptığımız yönetim biçimini kullanan devletler Mutlak Monarşi ile yönetilmektedir. Eğer bir ülkede anayasa ile sınırlandırılmış yetkilere sahip bir kral veya yönetici lider varsa ve halkın seçtiği yöneticilerin aldığı kararlara saygı duyan bir yönetim biçimi ise Meşruti Monarşi ortaya çıkmaktadır.

OLİGARŞİ NEDİR?

Bir ülke yönetiminde sadece belirli bir kitle veya güruh tarafından yönetim sağlanıyorsa ortaya çıkan yönetim biçimidir. Bu yönetim biçimi neredeyse birçok ülkede olmasına rağmen resmi ve yasal değildir. Bu tür bir yönetim biçiminin ortaya çıkması, kitlenin geliri ve ferah düzeyi ile alakalıdır. Örneğin bir ülkenin yönetimini kontrol eden bir kitle oldukça zengin ve ülke kaynaklarının çoğuna sahip durumdadır.

MONARŞİ İLE OLİGARŞİ ARASINDAKİ FARK NEDİR

  • Monarşi tek bir kişinin yönetimindedir. Oligarşi de ise bir grup tarafından yönetim sağlanmaktadır.
  • Oligarşi, devleti devlet yapan unsurlardan birini eline geçirmiş durumdadır. Monarşide ise hükümdar tüm gücü elinde bulundurur ve saltanat yoluyla yöneticilik sıfatını devam ettirir.