Osmanlı Devletinde Lale Devri Dönemi

2017-07-23T21:17:33+00:00 Ana Sayfa Ders Notları    gokay   23 Temmuz, 2017   182 views  

LALE DEVRİ

600 sene dünyaya hükmetmiş olan Osmnalı Devleti’nin 1718 yılında imzaladığı Pasarofça Anlaşması ile başladığı ve tam 12 yıl süren 1930 Patrona Halil İsyanı ile sona eren yaşadığı döneme Lale Devri dönemi denir.

Zevk ve Sefa dönemi olarak bilinen bu dönem süresince padişah 3. Ahmet idi. Sadrazamı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa idi. İlk olarak 20. yüzyılın başında tarihçi Refik Altınay’ın kaleme aldığı ve adını Lale Devri diyerek anlattığı bu  12 senelik süreç, tarihimize lale devri olarak geçti.

Altay Türklerinden geldiği bilinen Lale bitkisi, Avrupa ile ilk kez tanışması bu dönem içerisinde Osmanlı sayesinde gerçekleşiyor. Türklere özgü bir çiçek olan Lale, yazılışında Allah yazısına benzerliğinden dolayı yüzyıllarca sanat anlayışımızda etkili bir yer tutmuştur.

Lale Devrinde Yapılan Yenilikler

  • Avrupa’nın büyük kentleri olan Paris, Londra, Viyana gibi şehirlerde Osmanlı İmparatorluğu Elçilikleri kuruldu.
  • Matbaa ile ilk kez bu dönem tanıştık.
  • Çini atölyeleri ve onun yanında kağıt fabrikaları kurduk.
  • Ordu’da düzenlemeye gidildi.
  • İtfaiye birliklerimizin temelin oluşturan Tulumbacılar adı verilen itfaiye birlikleri kuruldu.
  • Çeviri konseyi ilk kez kuruldu.
  • Dünyayı kasıp kavuran çiçek hastalığına karşı aşı uygulaması başlatıldı.

Lale Devri Neden Bitti?

  • Saray, halktan çok yüksek miktarlarda vergi almaya başladı.
  • Padişah sürekli yeni vergiler yasası çıkarmaya başladı.
  • Hem toplumda hem devlet adamlarında eğlence düşkünlüğü tavan yaptı.

Bu devir Patrona Halil İsyanı ile bitmektedir. İsyancılar bu isyan sırasında yoğun ısrar uygulaması sebebiyle sadrazam İbrahim Paşa öldürüldü. 3. Ahmed tahtını bırakıp tahttan inmek zorunda kaldı. Yerine ise 1. Mahmut geçti.